The value of working together

Wij zien vaak dat mensen zich niet of matig herkennen in de organisatie waar zij werkzaam zijn. Soms leidt deze misfit tot vertrek of verandering van werkgever. De meeste mensen blijven echter bij hun organisatie, al of niet vanuit onbewuste loyaliteit. Door juist deze loyaliteit en de achterliggende waarden te onderzoeken en bewust te verwoorden, ontstaat voor zowel de individuele medewerker als voor het team en/of de organisatie als geheel een nieuwe energie. Deze energie kan worden benut om de het werkplezier en het oplossend vermogen in de samenwerking te vergroten. Op een manier die leidt tot werken vanuit LOL en vertrouwen.

2 thoughts on “The value of working together

Leave a Reply